Steun ons in deze tijd

In deze moeilijke tijden hebben wij uw financiële en morele steun meer nodig dan ooit.

St. Islamitisch Centrum Almere

SIC Almere werkt samen met andere instanties en instellingen die tezamen harmonie, respect, gematigdheid, rechtvaardigheid en vrede nastreven in een veranderende wereld die aanpassen aan de nieuwe behoeftes van onze maatschappij.

Een van de doelen van de Islam is, evenwicht te bewerkstelligen tussen de individu en samenleving. Het mensbeeld van de Islam gaat uit van een individuele persoonlijkheid en verantwoordelijkheid. Wij geloven in het delen van gemeenschappelijke verantwoordelijkheid met de Nederlandse samenleving.

Als moslims maken wij deel uit van de Nederlandse maatschappij. Wij leven in het hier en nu. Hier ligt onze taak voor de toekomst: evenwicht vinden tussen onze eigen culturele bagage en de ‘globale village’ waarin we allemaal elkaars medemens zijn.

De beste mens is diegene die nuttig is voor de ander

Hadith

Activiteiten

egitim3

Geestelijke Verzorging

Het geven van voorlichting over de Islam, organiseren van religieuze ceremonieën

egitim

Islamitisch Onderwijs

Aanleren van geloofsvoorschriften, spelenderwijs basiskennis islamlessen voor kinderen

meeting

Bijeenkomsten

Voorlichtingsbijeenkomsten over de meest uiteenlopende onderwepen, houden van open dagen voor buurtbewoners

Ramadan as-Sjarief

Met de komst van Ramadan as-Sjarief, die elk jaar als een waardevolle visite bij ons thuis komt, komen de harten tot rust en de zielen als het ware weer tot bloei. Deze gezegende maand is een periode waarin we onze wereldse bezigheden even aan de kant zetten en ons wenden naar Allah Ta’aalaa door middel van salaat at-Taraawieh, overvloed van de sahoer, recitatie en uitlezen van de Edele Koran, salaat at-Tahaddjoed en de opwindende momenten tijdens de sahoer en de iftar.

ramadan, ramadhan, night

Samenwerkende organisaties

Scroll naar top